Lietošanas noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas Yves Rocher kosmētikas veikala –lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2. ‘’SVITAZM” SIA, reģistrācijas Nr.40103575046, adrese A. Kalniņa 4, Rīga, LV-1050, turpmāk – kosmētikas veikals, nodrošina pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas kosmētikas veikala vietnē. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem kosmētikas veikala pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas kosmētikas veikala piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces kosmētikas veikalā, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci kosmētikas veikalā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā kosmētijas veikalā atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt kosmētikas veikala darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, KOSMĒTIKAS VEIKALAM ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta kosmētikas veikalam.

1.7. KOSMĒTIKAS VEIKALS patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties kosmētikas veikalā, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Kosmētikas veikals patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

  1. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties kosmētikas veikalā var arī nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos kosmētikas veikalā, Lietotājam ir jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē hamamelis.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar KOSMĒTIKAS VEIKALA Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē hamamelis.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu kosmētikas veikalā, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati KOSMĒTIKAS VEIKALAM nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un, lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu kosmētikas veikalā. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis kosmētikas veikala vietnē, KOSMĒTIKAS VEIKALS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā kosmētikas veikala profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt KOSMĒTIKAS VEIKALA personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties kosmētikas veikalā, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to KOSMĒTIKAS VEIKALS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti kosmētikas veikala sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. KOSMĒTIKAS VEIKALS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. KOSMĒTIKAS VEIKALS apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot KOSMĒTIKAS VEIKALA partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

2.9. SIA ‘’SVITAZM’’ apņemas nenodot trešām personām un citādi aizsargāt Jūsu datus, kas glabājas KOSMĒTIKAS VEIKALA vietnē atskaitot tos gadījumus, kad tie ir nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai vai pirkumu apstrādei.

  1. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Lietotājs var iegādāties preces vietnē kosmētikas veikals neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp KOSMĒTIKAS VEIKALU un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti kosmētikas veikala datu bāzē.

3.4. KOSMĒTIKAS VEIKALS piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja KOSMĒTIKAS VEIKALAM neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, KOSMĒTIKAS VEIKALS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ KOSMĒTIKAS VEIKALS nevar nodrošināt interneta veikalā kosmētikas veikala iegādātās preces piegādi, KOSMĒTIKAS VEIKALS apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, KOSMĒTIKAS VEIKALS atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

3.7. KOSMĒTIKAS VEIKALS nepiemēro apkalpošanas vai piegādes izdevumus pirkumiem Latvijas Republikā.

3.8. Ja par pirkumu ir paredzēta dāvana, tad pēc KOSMĒTIKAS VEIKALA noteikumiem, tā tiek izsniegta vienu reizi vienam un tam pašam klientam, neskatoties uz to cik klients ir veicis pasūtījumus konkrētas akcijas laikā.

  1. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā hamamelis.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar kredītkarti (pasūtot preci);

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, KOSMĒTIKAS VEIKALS to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz KOSMĒTIKAS VEIKALAM rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru KOSMĒTIKAS VEIKALAM jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

  1. Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi un tālruņa numuru saziņai – piegādes laiku saskaņošanai vai informācijai no pakomātiem.

5.1.1. Ja savus datus klients ievadīja nekorekti, tad klients nes par to atbildību un pats sedz visas izmaksas. 

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt KOSMĒTIKAS VEIKALS vai pilnvarotie pārstāvji.

5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces izņemt no pakomāta. Ja tas netiek izpildīts un pasūtījums tiek atgriezts e-veikala noliktavai, tad atkārtota izsūtīšanas maksa tiek iekasēta no klienta. 

5.4 Bezmaksas piegādes maksa sākot no 30 EUR. 

5.4.1. Pasūtījumiem līdz 30 EUR piegāde ar Omniva pakomātu ir 4,99 EUR (piegades laiks atkarīgs no Omniva pakomātu noslogotības)

5.4.2. Bezmaksas saņem preci mūsu birojā  Alfrēda Kalniņa ielā 4., Rīgā, LV-1050, Latvija.

5.5. KOSMĒTIKAS VEIKALS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-4 darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, KOSMĒTIKAS VEIKALAM ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt KOSMĒTIKAS VEIKALAM jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā KOSMĒTIKAS VEIKALS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu par preci

5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. KOSMĒTIKAS VEIKALS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu KOSMĒTIKAS VEIKALS pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

  1. Preču kvalitāte

6.1. Visu kosmētikas veikala pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. KOSMĒTIKAS VEIKALS nodrošina kosmētikas veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Vietnē ksomētikas veikala nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu KOSMĒTIKAS VEIKALAM par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz KOSMĒTIKAS VEIKALAM divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai KOSMĒTIKAS VEIKALS veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt KSOMĒTIKAS VEIKALAM bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada KSOMĒTIKAS VEIKALAM izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai KOSMĒTIKAS VEIKALS attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, KOSMĒTIKAS VEIKALS var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai KOSMĒTIKAS VEIKALS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt KSOMĒTIKAS VEIKALAM gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu KOSMĒTIKAS VEIKALAM uz adresi A.Kalniņa 4, Rīga, LV-1050. Pēc iebildumu izvērtēšanas KOSMĒTIKAS VEIKALS sniedz Lietotājam atbildi.

  1. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot KOSMĒTIKAS VEIKALAM iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz KOSMĒTIKAS VEIKALA e-pastu: yrriga@gmail.com E-pasta paziņojumā Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Nosūtot atteikumu uz KOSMĒTIKAS VEIKALA e-pastu.

7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (30 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta KOSMĒTIKAS VEIKALAM kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ KOSMĒTIKAS VEIKALAM, nodrošinot preces piegādi šādā adresē:

bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci KOSMĒTIKAS VEIKALAM uz minēto adresi. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 30 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. KOSMĒTIKAS VEIKALS brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto KSOMĒTIKAS VEIKALA adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un KOSMĒTIKAS VEIKALAM nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

7.5. Ja Lietotājs izmantojis Omniva kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai, abos Lietošanas noteikumu 7.2.punktā minētajos veidos Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ KOSMĒTIKAS VEIKALAM.

7.6. KOSMĒTIKAS VEIKALS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu KOSMĒTIKAS VEIKALS pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.

7.7. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav KOSMĒTIKAS VEIKALA piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, KOSMĒTIKAS VEIKALAM nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

7.8 KOSMĒTIKAS VEIKALS patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad KOSMĒTIKAS VEIKALS būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ KOSMĒTIKAS VEIKALAM, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.9. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

7.10. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.11. KOSMĒTIKAS VEIKALAM ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, KOSMĒTIKAS VEIKALAM ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

  1. Informācijas apmaiņa

8.1. KOSMĒTIKAS VEIKALS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti kosmētikas veikala sadaļā – Kontakti.

  1. Atbildība

9.1. KOSMĒTIKAS VEIKALS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai kosmētikas veikala lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. kosmētikas veikals nav atbildīgs par kosmētikas veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. KOSMĒTIKAS VEIKALS, nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus KOSMĒTIKAS VEIKALA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā KOSMĒTIKAS VEIKALS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

  1. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un KOSMĒTIKAS VEIKALU regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar KOSMĒTIKAS VEIKALA klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

PREČU ATGRIEŠANA

Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības

Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt kosmētikas veikalam iegādāto preci atpakaļ “SVITAZM” SIA.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 30 (drīsdesmit) kalendārām dienām, sākot no dienas, kad Klients ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un ko Klients norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Klients informē KOSMĒTIKAS VEIKALU par atgriešanu paziņojot par to rakstiski yrriga@gmail.com norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru.

Atteikuma radītās sekas

Ja Klients atteiksies no šā līguma, KOSMĒTIKAS VEIKALS atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. KOSMĒTIKAS VEIKALS var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Klients preces nosūta uz KOSMĒTIKAS VEIKALA adresi: “SVITAZM” SIA A.Kalniņa 4, Rīga, LV – 1050, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients KOSMĒTIKAS VEIKALAM paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Klients preci(-es) nosūtīs atpakaļ pirms 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu termiņa beigām.

Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

– atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

– preces nedrīkst būt bojātas;

– preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.), (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

– atpakaļ sūtāmai precei(-ēm) jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot;

– klientam jāsedz tiešās atgriešanas izmaksas.

Klienta ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

SAZINIES AR MUMS!

YVES ROCHER JAUNA ĶERMEŅA KOPŠANAS KOLEKCIJA

BAIN DE NATURE jeb ''dabas vanna'' ir jauna Yves Rocher ķermeņa kolekcija, kas sniedz iespēju sajust augu burvīgu! Izbaudiet neaizmirstamus relaksācijas mirkļus. Dušas un vannas želejas no Bain de Nature līnijas ar sulīgiem, atsvaidzinošiem un aptverošiem aromātiem padarīs katru vannu unikālu.

APSKATI JAUNU KOLEKCIJU

JAUNUMS