Privātuma politika

SIA SVITAZM vietnes hamamelis.lv privātuma politika un datu aizsardzības noteikumi

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi saistībā ar šo tīmekļa vietni.

Mēs pilnībā respektējam Jūsu tiesības uz privātumu, un bez Jūsu atļaujas nekādu personīgo informāciju par Jums neievāksim. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat mums, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likumu.

Šajā tīmekļa vietnē mēs neievācam nekādus Jūsu personas datus, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu).

Informāciju, kas saistītas ar šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem un to rīcību fiksē Google Analytics, kas tiek izmantota statistikas nolūkos, lai uzlabotu šīs tīmekļa vietnes lietojamību. Ievāktie dati netiek izmantoti, lai identificētu jūsu personību. Informācija, kas tiek ierakstīta:
apmeklētāja web servera adrese;
domēna vārds;
iepriekšējā tīmekļa vietne no kuras Jūs esat mūs sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo tīmekļa vietni (piemēram, lapas, kurām piekļust un dokumenti, kuri lejupielādēti);
kāda veida tīmekļa pārlūkprogrammatūru jūs izmantojat;

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdadtnes (“cookies”).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes tīmekļa vietni vai uz citu tīmekļa vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt šeit: www.aboutcookies.org.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:
vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu;
Google Analytics – tīmekļa vietnes lietošanas datu ievākšanai statistikas nolūkos.

Google Analytics

Mūsu tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Ja Jūs vēlaties, lai mūsu tīmekļa vietne neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Personas datu aizsardzība

Iepirkties hamamelis.lv var veikt arī nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos hamamelis.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē hamamelis.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar hamamelis.lv Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē hamamelis.store konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

Veicot pirkumu hamamelis.lv Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati hamamelis.lv nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un, lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu hamamelis.lv Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis hamamelis.lv vietnē, HAMAMELIS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā hamamelis.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt HAMAMELIS personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

Reģistrējoties Hamamelis.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to HAMAMELIS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti hamamelis.lv sadaļā – Kontaktinformācija.

Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai. HAMAMELIS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

HAMAMELIS apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot HAMAMELIS partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

Preces piegādes brīdī, preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

1. Vispārīgie noteikumi. 

 1. 1.1. Šī Privātuma politika apraksta SIA "SVITAZM", reģ.nr. 40103575046, Juridiska adrese Alfrēda Kalniņa iela 4, Rīga, LV-1050 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūstapstrādā un glabā personas datus, ko hamamelis.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). 

  1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektuApstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbībapiemēramiegūšanaierakstīšanapārveidošanaizmantošanaskatīšanadzēšana vai iznīcināšana. 

  1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

  1. Personas datu iegūšanaapstrāde un glabāšana. 

  2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūstapstrādā un glabāgalvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu. 

  2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. 

  2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareiziprecīzi un pilnīgiApzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos. 

  2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ. 

  1. Klientu personas datu apstrāde 

  3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus: 

  3.1.1. Vārdsuzvārds 
  3.1.2. Dzimšanas datums 
  3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs) 
  3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adresecenamaksājuma informācija u.t.t.). 
  3.1.5. Jebkuru citu informācijukura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums. 

  3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitātiizmantojot publiski pieejamos reģistrus. 

  3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts: 

  1. a)datusubjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; 
  2. b)apstrādeir vajadzīga līgumakura līgumslēdzēja puse ir datu subjektsizpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 
  3. c)apstrādeir vajadzīgalai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; 
  4. f)apstrādeir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanaiizņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvībaskurām nepieciešama personas datu aizsardzībair svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. 

  3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datuskamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem: 

  3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiemkam tie saņemti; 
  3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses piemēramiesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā; 
  3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt piemēramsaskaņā ar Grāmatvedības likumu; 
  3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. 

  Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti. 

  3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriemdatu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumāpiemēramgrāmatvežiemkurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinisMaksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. 
  Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēmlai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās interesessastādotiesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. 

  3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumuslai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanumainīšanuizpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. 

  1. Datu subjekta tiesības 

  4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības: 
  4.1.1. Piekļūt saviem personas datiemsaņemt informāciju par to apstrādi arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība); 
  4.1.2. Pieprasīt labot nepareizusneprecīzus vai nepilnīgus personas datus; 
  4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumuskad likums pieprasa saglabāt datus; 
  4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei; 
  4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasītlai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus; 
  4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā 
  Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegtaizpildot formu klātienē SIA "SVITAZM", vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniskirakstot uz klientu atbalsta dienestu yrriga@gmail.com 

  1. Nobeiguma noteikumi 

  5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem. 

  5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājumaLabojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.hamamelis.lv 

   

SAZINIES AR MUMS!

YVES ROCHER JAUNA ĶERMEŅA KOPŠANAS KOLEKCIJA

BAIN DE NATURE jeb ''dabas vanna'' ir jauna Yves Rocher ķermeņa kolekcija, kas sniedz iespēju sajust augu burvīgu! Izbaudiet neaizmirstamus relaksācijas mirkļus. Dušas un vannas želejas no Bain de Nature līnijas ar sulīgiem, atsvaidzinošiem un aptverošiem aromātiem padarīs katru vannu unikālu.

APSKATI JAUNU KOLEKCIJU

JAUNUMS